Pindah

“Kak, Besok2 umi mau ada acara perpisahan sama teman. Temannya umi yang bikin pie itu lho, mau pindah.”

“Aah, jadi mau pie. Pindah ke mana?”

“Ke Jakarta.”

“Loh, kok Jakarta? Kan banjir?”

Wkwkwkwk

0